Gemeenschappelijke delen

Het EPC bij verkoop en verhuur van appartementen is al meer dan tien jaar verplicht. Vanaf 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw.

Het nieuwe EPC zet u op weg naar een lagere energiefactuur en een hogere waarde van u woning.

De gemeenschappelijke delen.

Wanneer moet het EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig zijn?

Het EPC bij verkoop en verhuur van appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.

Vanaf 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw.  

Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt de verplichting gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw (definitieve goedkeuring 9 juli 2021). De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur.

Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, wordt bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden.

Samenvatting van de gefaseerde verplichting

Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn

Aantal aanwezige gebouweenheden

01/01/2022

15 of meer gebouweenheden

01/01/2023

5 t/m 14 gebouweenheden

01/01/2024

2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden

Wat zijn gebouweenheden?

Onder gebouweenheden worden zowel appartementen (wooneenheden) als kleine niet-residentiële eenhedenverstaan (winkels, broodjeszaak, medische praktijken, kantoren, kinderopvangverblijven, apotheken, kappers…) die in het gebouw aanwezig zijn. 

Bij de bepaling van het aantal gebouweenheden in het gebouw wordt altijd gekeken naar de feitelijke toestand. Deze kan mogelijks verschillen van de vergunde situatie.

Voorbeeld

In een appartementsgebouw zijn op het gelijkvloers een broodjeswinkel en een kinepraktijk aanwezig en 2 appartementen op de verdiepingen. Er zijn dus in totaal 4 gebouweenheden aanwezig in het gebouw. Het EPC GD moet beschikbaar zijn op 1 januari 2024.

U beschikt over een EPC bij (nieuw)bouw

  • Voor een nieuwbouw appartementsgebouwis de verplichting pas van toepassing tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.  
    Binnen één maand na het verstrijken van deze periode moet het EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn.  
  • Appartementsgebouwen die eeningrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder ‘nieuwbouw’ en kunnen dus niet genieten van dit uitstel.

Voorbeeld

Een appartementsgebouw met 20 gebouweenheden verkreeg de bouwvergunning in 2013. Dit appartementsgebouw zal in 2023 (en niet in 2022) over EPC gemeenschappelijke delen moeten beschikken.

Hoe lang is dit EPC geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt wanneer er werken aan het gebouw werden uitgevoerd. Het EPC moet dan geüpdatet worden. Welke werken? Dat leest u hier

Wat is een gebouw?

De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister. Een gebouw kan meerdere ingangen (huisnummers) hebben of meerdere adressen (bijvoorbeeld bij een hoekgebouw).

Wat is een gebouw?

Het EPC geeft informatie over de energiezuinigheid van de delen en installaties van het appartementsgebouw die door de eigenaar(s samen) beheerd worden.

Soms heeft een appartementsgebouw één enkele eigenaar, maar meestal staat een VME (Vereniging van Mede-eigenaars) in voor het beheer van de delen in mede-eigendom (= de gemeenschappelijk beheerde delen).

Het EPC van de gemeenschappelijke delen gaat dus over de constructieve gebouwdelen, zoals de daken, buitenmuren en vloeren, maar ook over de vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimten, zoals de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte.

Naast constructieve gebouwdelen kunnen er ook collectieve installaties aanwezig zijn in het appartementsgebouw, bijvoorbeeld voor verwarming, warm water of ventilatie. Deze collectieve installaties maken eveneens deel uit van het EPC van de gemeenschappelijke delen. Tenslotte worden ook alle installaties op zonne-energie in het EPC opgenomen.

Verlaag uw energiekost

Na een bezoek geef ik  advies om een lagere EPC-score te behalen.