Nog enkele vaak gestelde vragen en antwoorden
Een EPC residentieel is tien jaar geldig. Het EPC vervalt als een aangepast EPC voor het verstrijken van de geldigheidstermijn wordt opgemaakt. Indien de woning intussen energiezuiniger werd gemaakt, is het raadzaam een nieuw EPC te laten opstellen.
Uitzondering
Vanaf 2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 2019.
Wilt u een woning of appartement met een slecht energielabel kopen? Dan kunt u profiteren van het renteloze renovatiekrediet om die woning energiezuinig te maken. Daarnaast kunt u ook een eenmalige EPC-labelpremie krijgen. In deze brochure leest u meer over de voorwaarden om te kunnen gebruikmaken van het renteloze renovatiekrediet en de EPC-labelpremie.

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41573

Via de officiële website van de EPC wegwijzer kan u nog meer informatie bekomen: https://apps.energiesparen.be/EPC-wegwijzer
Op de EPC's die vanaf 2019 worden opgemaakt staat een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).
Naast het label toont het EPC ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar).
Bekijk gerust de aanstiplijst en ontdek welke documenten in aanmerking komen als bewijsstuk. (Dit is een worddocumentje en kan je terugvinden in bijlage :-))
Op de EPC's die vanaf 2019 worden opgemaakt staat een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).
Naast het label toont het EPC ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar).
Het label en de energiescore hangen af van
• de muur- , vloer- en dakisolatie,
• de ramen en deuren,
• de installaties voor verwarming, het verwarmen van water, koeling, ventilatie en bij kleine niet-residentiële eenheden ook verlichting,
• aanwezige installaties op zonne-energie.
Het label en de energiescore houden geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur. De energiescore wordt namelijk berekend op basis van een primair energieverbruik, dat uitdrukt hoeveel fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) worden gebruikt voor de gebouwinstallaties.
Voor de opmaak van het EPC volgt de energiedeskundige verplicht de inspectiemethode en software die opgelegd is door het Vlaams Energieagentschap (VEA).
Het werk van de energiedeskundige begint met een verplicht bezoek aan uw woning. Tijdens dit bezoek verzamelt hij alle gegevens die nodig zijn om het energielabel te bepalen. Hij baseert zich hiervoor op visuele vaststellingen of op bewijsstukken.
Tip! Een overzicht van de bewijsstukken die de energiedeskundige mag gebruiken vindt u op onze website. (=https://energiesparen.be/de-invoergegevens-en-bewijsstukken)
Het nieuwe EPC zet u op weg naar een lagere energiefactuur en een hogere waarde van u woning. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/38602
Bij de opmaak van het EPC wordt gerekend met een standaard verbruik en een standaardklimaat dat voor alle wooneenheden hetzelfde is. Door te werken met standaarden is het mogelijk om de energiezuinigheid van verschillende woningen en appartementen te vergelijken.
De energiescore op uw EPC is dus niet bedoeld om vergeleken te worden met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat. Het werkelijke energieverbruik kan immers sterk verschillen van gezin tot gezin, waardoor er geen rekening mee gehouden wordt bij de opmaak van het EPC.

Verlaag uw energiekost

Na een bezoek geef ik  advies om een lagere EPC-score te behalen.